بخش ساختمان


معماری داخلی و برندینگ ساختمان

بخش ساختمان:

سالهاست صنعت ساختمان گزینه اصلی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بوده است. گهگاه این بازار سودهای سرشار و خارج از تصور برای فعالان صنعت ساختمان فراهم کرده و گاه زیانهای سنگین.

مهمترین ضعف سرمایه گذاری در ساختمان ریسک نقدشوندگی آن به خصوص در شرایط رکود می باشد. آنچه به نظر شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ثروت آپرا ویستا می تواند این ضعف را برطرف کند، خلاقیت در طراحی، علی الخصوص معماری داخلی و برندینگ در ساختمان است.

با توجه به حجم انبوه عرضه واحدهای ساختمانی در سال های گذشته، تعادل عرضه و تقاضا به نفع عرضه به هم خورده و مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، صرفاً به دنبال واحدهای متفاوت و ترجیحاً دارای برند می باشند. زیرا ریسک نقدشوندگی خرید و سرمایه گذاری را به شدت کاهش می دهد. 

ریمادلینگ (Remodeling) واحدهای مسکونی و اداری به شکل کاملاً خاص و متفاوت و بر اساس الگوهای اجرایی اروپایی قدم نخست ورود به بخش ساختمان آپرا ویستا بوده است و در آینده با شکل تکامل یافته به بخش ویلا سازی گسترش خواهد یافت.
بر اساس این دیدگاه، آپرا ویستا بر آن بوده با همکاری نخبگان طراحی در سطح بین المللی و سازندگان دارای برند معتبر و با خلاقیت بالا، مدل تجاری متفاوتی را در صنعت ساختمان ارائه نماید.

11 بهمن
1395

54

54 .