درباره ما


شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ثروت آپرا ویستا (سهامی خاص) در سال 1385 و تحت عنوان شرکت آپرا صنعت سبز (سهامی خاص) و با سرمایه 10.000.000 ریال تاسیس شد. آپرا در فارسی زند و پازند به معنای خاک و زمین و کنایه از اصالت و قدمت دارد. ویستا نیز به معنای دورنما و تصویر ذهنی است.

دیدگاه مؤسسین شرکت در ابتدا متمایل بر فعالیت های بازرگانی و خدمات مشاوره مدیریت بود که در نهایت تا سال 1390صرفاً متمرکز بر خدمات مدیریت و مهندسی تحول گردید. بدین صورت که در زمینه های تولید، بازاریابی و فروش، مالی و منابع انسانی یک بسته تحول به شرکت های طرف قرارداد ارائه شده و در کلیه بخشها به صورت یکپارچه و هماهنگ فازهای مختلف تحول پیاده سازی می گردد. ضمن اینکه در هر بخش به صورت جداگانه برای تحول برنامه ریزی، اجرا و کنترل به صورت استراتژیک و عملیاتی نهادینه میشود. مهمترین مزیت رقابتی این بسته تحول به نسبت خدمات مشاوره ای متداول سایر رقبا، در یکپارچگی آن بوده است.

از سال 1390 و با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز کارفرمایان، خدمات مدیریت و مشاوره سرمایه گذاری به بسته خدمات این مجموعه اضافه گردید. بدین معنی که با دیدگاه اقتصادی و مالی، بتوان از دارائی های شرکت ها به صورت بهینه تری استفاده نمود. شکل تکامل یافته این خدمات در نهایت به مدیریت ثروت انجامید. به طوری که امروز بیشترین توان و انرژی مجموعه متمرکز بر مدیریت ثروت مشتریان خود می باشد.

برای تطابق بیشتر زیر ساخت های شرکت با ماموریت، چشم انداز و اهداف، در ابتدای سال 1393، نام مجموعه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ثروت آپرا ویستا تغییر پیدا نمود و سرمایه شرکت به مبلغ 20.000.000.000 ریال افزایش یافت.

امروز در سایه لطف خداوند، اهداف بزرگ مجموعه ذره ذره نمود پیدا می کند و مسیر پر پیچ و خم پیشرفت سهل تر از گذشته طی میشود. باشد که خداوند متعال در انجام مسئولیت هایی که بر دوشمان گزارده موفق و پایدارمان بدارد. ان شا الله ...

11 بهمن
1395

54

54 .