اهداف


مأموریت:

شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ثروت آپراویستا به عنوان یکی از خلاق ترین و پویا ترین مجموعه های فعال در حوزه های بازار مالی داخلی و بین المللی، مدیریت ثروت، مشاوره مدیریت و مهندسی تحول، تجارت بین الملل، طراحی مهندسی و معماری و همچنین صنعت گردشگری و توریسم خواهد بود.

سرمایه اصلی این شرکت اعتبار است که از پایبندی به ارزش های خود و با تلاش سرمایه انسانی این مجموعه کسب کرده و در ارتقای آن همت گمارده است. نظم، دانش محوری و واقع بینی سر لوحه همه فعالیت های این مجموعه می باشد. تا خداوند چه بخواهد و چه مقدار توفیق انجام رسالت های انسانی خود را داشته باشیم.

چشم انداز:

  1. معتبرترین و چابک ترین شرکت خصوصی سرمایه گذاری و مدیریت ثروت در خاورمیانه
  2. ایجاد قوی ترین مرکز مدیریت تحول در خاورمیانه، به نحوی که حتی شرکت های زیان ده را به سودده ترین و با ارزش ترین شرکت ها و برند ها مبدل نماید.
  3. خلاق ترین مجموعه طراحی مهندسی و معماری در خاورمیانه
  4. ایجاد جذاب ترین مجموعه هتل و مرکز گردشگری، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، علمی و هنری در خاورمیانه
  5. تأسیس دانشگاهی جهت پرورش نخبه ترین مدیران اجرایی خاورمیانه

ارزش ها:

  1. خداوند بر همه اعمال و رفتار ما ناظر است.
  2. کسب روزی حلال از موجبات سعادت خود و خانواده است.
  3. بالاترین قهرمان دو، برنده دو ماراتن است. موفقیت در دراز مدت ارزیابی می شود.
  4. تفکر صحیح و مثبت، شاه کلید طلایی موفقیت است.

11 بهمن
1395

54

54 .